026-219-3068 / 080-4454-1899
Hồng ngọc
Facebook
Instagram
Dòng
WeChat

Thông tin khu vực

Thông tin khu vực

Thông tin theo khu vực

Tỉnh Nagano được chia thành các khu vực 10. Trang web này tóm tắt thông tin cho từng khu vực. Nhấp vào tên của khu vực bạn muốn xem trên bản đồ.

北信エリア長野エリア上田エリア佐久エリア北アルプスエリア松本エリア木曽エリア諏訪エリア上伊那エリア南信州エリア

* Bạn có thể vuốt sang trái hoặc phải để xem toàn bộ bản đồ

Cơ sở vật chất và tổ chức cho cư dân nước ngoài tại tỉnh Nagano

Bạn có thể xem danh sách các cơ sở và tổ chức ở tỉnh Nagano.

Thông tin khu vực

北信エリア長野エリア上田エリア佐久エリア北アルプスエリア松本エリア諏訪エリア上伊那エリア木曽エリア南信州エリア

Bạn có thể xem thông tin của khu vực được chọn cùng một lúc.