026-219-3068 / 080-4454-1899
Hồng ngọc
Facebook
Instagram
Dòng
WeChat

Học tiếng nhật

Trang web nơi bạn có thể học tiếng Nhật

Giới thiệu các trang web và tài liệu giáo dục nơi bạn có thể học tiếng Nhật.

Thông tin học tập tiếng nhật

Thông tin khu vực

北信エリア長野エリア上田エリア佐久エリア北アルプスエリア松本エリア諏訪エリア上伊那エリア木曽エリア南信州エリア

Bạn có thể xem thông tin của khu vực được chọn cùng một lúc.