026-219-3068 / 080-4454-1899
Hồng ngọc
Facebook
Instagram
Dòng
WeChat

Đăng ký thông tin khẩn cấp

Đăng ký thông tin khẩn cấp

Bạn có thể xem thông tin khẩn cấp qua email.
Nếu bạn muốn xem email, vui lòng đăng ký tên và địa chỉ email của bạn.

    名 前

    email bắt buộc


    Thông tin khu vực

    北信エリア長野エリア上田エリア佐久エリア北アルプスエリア松本エリア諏訪エリア上伊那エリア木曽エリア南信州エリア

    Bạn có thể xem thông tin của khu vực được chọn cùng một lúc.