026-219-3068 / 080-4454-1899
Hồng ngọc
Facebook
Instagram
Dòng
WeChat

Tổ chức y tế

Tổ chức y tế

Bảng câu hỏi chăm sóc y tế của công dân nước ngoài

Bạn có thể tải xuống một bảng câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ. Viết trước khi bạn đến bệnh viện.

Trang web "Mạng thông tin y tế Nagano" để tìm kiếm các tổ chức y tế

Bạn có thể tìm kiếm một tổ chức y tế bằng cách chọn một khu vực, đô thị hoặc triệu chứng.
Mạng thông tin y tế Nagano (tiếng Anh)

Thông tin khu vực

北信エリア長野エリア上田エリア佐久エリア北アルプスエリア松本エリア諏訪エリア上伊那エリア木曽エリア南信州エリア

Bạn có thể xem thông tin của khu vực được chọn cùng một lúc.